In onderstaande menukaart vind je het huidige aanbod van trainingen, coaching en hulpmiddelen van Studentenvoorzieningen en Student+.

De voorzieningen van Student+ zijn aangegeven met een *. Voor deze voorzieningen moet je een mail naar Student+ sturen voor een intake.

De voorzieningen van Studentvoorzieningen (zonder *) worden vanuit hun geregeld. Daar kun je jezelf voor aanmelden door de link te volgen die onder de desbetreffende voorziening staat als je het open klapt.

Meer informatie?

Kijk ook op de Website

Mail naar studentplus@fontys.nl of neem contact op met een van de contactpersonen van Team Student+:

Locatie Eindhoven: R1, 3.10ab: Marlou Heskes, Roy Houtkamp, Floortje van Hees, Anahid Kirakosian of in R1, 2.38 voor de English Stream: Marian Jager

Locatie Tilburg: P2: Floortje van Hees

Weet je nog niet welke ondersteuning het beste bij jou past? Klik dan op 'ik zoek hulp!'

Ik zoek hulp!

Coaching Individueel

Financieel slim studeren

Voor persoonlijk financieel advies kun je een afspraak maken met een studentendecaan. Ook op de site van de rijksoverheid zie je in welke gevallen je recht hebt op aanvullende financiering of wanneer je studieschuld omgezet kan worden in een gift.

In bijgaande infographic zie je overzichtelijk alle mogelijkheden voor studenten met een functiebeperking vanuit Handicap + Studie. Download hier de PDF. WIl je gaan studeren in het buitenland, dan biedt het VSB fonds extra mogelijkheden.

Voor informatie vanuit Fontys over financien en studeren, kijk op: https://connect.fontys.nl/diensten/SV/Paginas/Budgetbeheer.aspx

Kurzweil (Dyslexie)

Studenten, die moeite hebben met schrijven kunnen daarbij hulp krijgen van T@@lplus. Mail studentplus@fontys.nl met je specifieke hulpvraag. Ook kun je gebruik maken van de online applicatie Kurzweil 3000, speciaal voor studenten met dyslexie. Via Fontys Connect vind je meer informatie, instructies en handige links. Ook via de Fontys portal kun je veel online tips krijgen over de Nederlandse taal, die je kunnen helpen bij het schrijven van verslagen.

Jobcoach*

Student+ heeft een jobcoach met kennis van autisme en AD(H)D, waar je advies en hulp bij het zoeken naar een passende stage kunt krijgen. Mail voor meer informatie of om je aan te melden naar: studentplus@fontys.nl

Peer2Peer Project*

Heb je moeite met programmeren? Zou je graag wat extra ondersteuning en uitleg willen, bijvoorbeeld rondom OIS12 en FUN12? Vind je het prettig om hulp te krijgen van een student in plaats van een docent? Of ben jij iemand, die goed is in programmeren en het leuk vindt andere studenten hierbij te helpen? Zoek je wat meer uitdaging tijdens je studie en krijg je energie van het helpen van andere studenten?

Het Peer2Peer Project is een project waarbij studenten elkaar gaan helpen bij het programmeren. Hierbij wordt een student met een specifieke hulpvraag rondom programmeren geholpen door een andere student. Dit kan erg prettig zijn om je bijvoorbeeld voor te bereiden op je examens, maar ook om je vaardigheden rondom het programmeren te vergroten.

Het Peer2Peer Project is iedere maandag en dinsdag van 12:00 - 12:45. Mail voor meer informatie of om je aan te melden naar: studentplus@fontys.nl Uiteraard is het ook mogelijk op een ander tijdstip af te spreken met de student, die je gaat begeleiden. De volgende ronde start op Maandag 17 september (week 4)

Voor studenten in Tilburg: Heb je interesse als buddy aan de slag te gaan of wil je graag wat hulp bij het programmeren? Meld je aan bij Student+ Tilburg door een mail te sturen naar studenplus@fontys.nl

Persoonlijk studiekeuze traject

Twijfel je aan je studiekeuze? Pas je toch niet bij de opleiding of past de opleiding niet bij jou? Kies dan voor een persoonlijk studiekeuze-traject.

Klik HIER voor uitgebreide informatie of om je aan te melden.

Studentenpsycholoog

Als je klachten, zorgen of problemen hebt waar je niet direct een oplossing voor ziet, kun je contact opnemen met een studentenpsycholoog.

Klik HIER voor uitgebreide informatie of om je aan te melden.

Studentendecaan

​De studentendecaan adviseert, begeleidt en verleent hulp aan individuele studenten bij studieproblemen en problemen van persoonlijke aard voor zover daardoor de studie wordt beïnvloed. Het studentendecanaat is een onderdeel van het Team Studentenbegeleiding. Kijk voor informatie:
https://connect.fontys.nl/diensten/SV/Paginas/Problemen-tijdens-de-studie.aspx

Ook is er een inloopspreekuur in Eindhoven en Tilburg. Tijdens het inloopspreekuur kunnen zowel studenten als medewerkers met hun vraag binnen lopen (dus zonder afspraak). Als de decaan beoordeelt dat er een langer gesprek nodig is, zal deze alsnog een afspraak inplannen.

In Eindhoven (R1 0.99) vindt het spreekuur in principe altijd plaats op maandag tot en met donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur. In Tilburg kun je op maandag tot en met woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur terecht in ruimte P1 C0.17.

Daarnaast is het altijd mogelijk om een afspraken te maken via 08850-82222 of via email: istudent@fontys.nl of decanen@fontys.nl

Een studentendecaan is:
- vertrouwenspersoon met geheimhoudingsplicht (gedragscode)
- belangenbehartiger en adviseur
- vraagbaak en bemiddelaar

GESPREKSONDERWERPEN (individueel of samen met je semestercoach)
Allerlei onderwerpen die direct of indirect met jou of jouw studie te maken hebben.
Studie:
- onderbreking van je studie
- inschrijven en uitschrijven, andere opleiding
- studieproblemen
- financiële ondersteuning in verband met studievertraging
- klacht, bezwaar en beroep
Persoon:
- Ziekte, functiebeperking
- Persoonlijke- en/of familieomstandigheden
Deelname trainingen/workshops
Zelfvertrouwen/faalangst
Omgaan met perfectionisme
Opkomen voor jezelf
Studeren met autisme
Studeren met dyslexie
Mindfulness
Uitstelgedrag
Omgaan met verlies en rouw

Klik HIER voor uitgebreide informatie of om je aan te melden.

Studiecoaches*

Als student kun je verschillende obstakels tegenkomen tijdens je studie, waarbij je graag wat individuele ondersteuning kunt gebruiken. Een studiecoach kan deze individuele ondersteuning op maat bieden. De studiecoaches zijn geen docenten, maar vrijwilligers die verbonden zijn aan Fontys ICT Eindhoven en Tilburg. De studiecoach bespreekt samen met de student wat de hulpvraag is, voorbeelden hiervan zijn: plannen, presenteren, zoeken/behouden stage, schrijfvaardigheid, onderzoek doen, samenwerken etc.

Studenten met o.a. autisme, dyslexie, ADHD, psychische klachten en/of ADD ervaren vaker obstakels in hun studie. Voor deze studenten zijn extra coaches beschikbaar die bekend zijn met deze thema's. Ook voor andere coachingsvragen kun je begeleiding van een coach krijgen. Je hoeft hier geen diagnose voor te hebben. Mail naar studentplus@fontys.nl voor meer informatie of om je aan te melden.

Sporten

Bewegen en Sporten

Op de TU/e kun je deelnemen aan verschillende sporten en bewegingsactiviteiten. Voor een volledig aanbod, zie: https://venusp.tue.nl/sci-cgi/sci_7012.opl?taal=NL

Om gebruik te kunnen maken van de SSC faciliteiten en het volgen van het sportprogramma dien je in het bezit te zijn van een geldige sportkaart. De sportkaart is beschikbaar voor studenten en medewerkers van TU/e, Fontys en Design Academy. Deze kaart schaf je eenmalig aan en kun je daarna ieder jaar verlengen.

Zie voor meer informatie over de sportkaart: https://www.tue.nl/universiteit/studentensportcentrum-eindhoven/algemeen/

Voor vragen kun je een mail sturen naar Judith van Berkel: j.van.berkel@eindhoven.nl

Trainingen en workshops

Stressreductie en Aandachttraining

Ben je snel afgeleid? Ben je veel met het verleden of juist de toekomst bezig? Pieker je veel? En ben je daardoor vaak niet met je aandacht in het “hier en nu”? Door mindfulness toe te passen leer je je aandacht te richten op datgene wat er op dat moment is. Vaker met je aandacht in het “nu” zijn geeft meer rust en ruimte en een betere concentratie.

Klik HIER voor uitgebreide informatie of om je aan te melden. (LET OP: Aandachttraining wordt ingepland in voorjaar 2019)

Studeren met Autisme

De training studeren met autisme is bestemd voor studenten met een autismespectrumstoornis, die tijdens hun studie allerlei belemmeringen ondervinden. Tijdens de training wordt geleerd belemmerende patronen beter te (her-)kennen en worden methodieken en hulpmiddelen aangereikt, die kunnen helpen beter om te gaan met autisme.

Klik HIER voor uitgebreide informatie of om je aan te melden.

T@@lPlus*

Heb je moeite met de Nederlandse taal? Zou je graag wat ondersteuning willen op het gebied van grammatica, spelling of woordgebruik? Of ben je juist op zoek naar tips en tools om een verslag, portfolio of afstudeeropdracht te schrijven? De toolbox taal op het studentplein geeft voorbeelden en tips om hiermee zelfstandig aan de slag te gaan.

Kijk je liever samen met een taalcoach naar een zelfgeschreven tekst, bijvoorbeeld een proftaakverslag, stage- of afstudeerverslag, maak dan via t@@lplus een taalafspraak.

Mail voor individuele vragen of een taalafspraak naar studentplus@fontys.nl

Samenwerken*

Vind je samenwerken in werk- en projectgroepen lastig? En kan dit voor jou een gevoel van stress en onrust veroorzaken? Dan is de training Samenwerken wellicht iets voor jou.
De training Samenwerken is bestemd voor alle studenten van FHICT.​

Tijdens de training zullen thema's als communicatie, samenwerkingsvaardigheden, feedback geven en groepsdynamiek de revue passeren.

Daarnaast geven we je diverse tools omtrent efficiënt samenwerken, die je meteen kunt inzetten in de praktijk.

De training start als we een groepje van minimaal 5 en maximaal 8 studenten bij elkaar hebben. Dan zal er een eerstvolgende datum gepland worden.

Interesse? Aanmelden kan al vanaf nu: studentplus@fontys.nl

Uitstelgedrag*

In september 2018 (Schoolweek 5) zullen we gaan starten met een nieuwe training.

Bijeenkomsten: 26 september, 3 oktober en 10 oktober. Allemaal om 16:00

Lokaal: R1 2.20

Stel jij ook altijd alles tot het laatste moment uit? En word je hier ook zo moe van?
Dan is de training Uitstelgedrag wellicht iets voor jou.

Tijdens de training leer je wat uitstelgedrag precies is, wat het voor jou betekent en hoe je ermee kunt omgaan. De training wordt in kleine groepen gegeven (maximaal 12 studenten).

Na aanmelding word je uitgenodigd voor een kort kennismakingsgesprek en kun je je verwachtingen bespreken.

Interesse? Aanmelden kan al vanaf nu: studentplus@fontys.nl

Groepscoaching

Assertiviteit

Heb je moeite met opkomen voor jezelf? Durf je geen gesprek te beginnen, initiatief te tonen, kritiek te geven of te ontvangen? Durf je geen ’nee’ te zeggen of ben je bang je mening te geven in een groep? Als je één van deze thema’s herkent, is de training assertiviteit misschien wat voor jou. Het doel van de training is, dat je leert op een respectvolle (voor jezelf en de ander) manier voor jezelf op te komen.

Klik HIER voor uitgebreide informatie of om je aan te melden.

Omgaan met Faalangst

Heb je last van black-outs tijdens je tentamens? Stel je het studeren steeds uit omdat je bang bent dat het toch niet gaat lukken? Of kun je niet stoppen met studeren, omdat je bang bent dat je niet genoeg hebt gedaan? Dan is een faalangsttraining misschien iets voor jou. Het doel van de training is, dat je beter met je faalangst kunt omgaan zodat je er minder last van hebt tijdens het studeren en de tentamens.

Klik HIER voor uitgebreide informatie of om je aan te melden.

Hoogbegaafdheid

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) is een organisatie die landelijk actief is. Ze organiseert HB-Cafés in Alkmaar, Arnhem, Delft, Deventer, Eindhoven, Enschede, Gorinchem, Groningen, Haarlem, Utrecht, Zwolle, Zeeland, de regio Zuid-West en ook in Vlaanderen. Een HB-Café is een ontmoetingsplek voor volwassenen met hoogbegaafdheid, waarbij er o.a. ervaringen worden uitgedeeld over de specifieke drempels die de hb-ers in hun leven ontmoeten. Tevens worden regelmatig sprekers uitgenodigd, die komen vertellen over dit thema. Heb je interesse om eens op een laagdrempelige manier te babbelen met lotgenoten? Klik hier voor meer informatie.

Perfectionisme

Tijdens deze training leer je je eigen patroon beter (her-)kennen en worden methodieken en hulpmiddelen aangereikt, die je kunnen helpen beter om te gaan met jouw ‘perfectionisme’.

Klik HIER voor uitgebreide informatie of om je aan te melden.

Plangroep*

Plangroep: maandag om 16:00 uur in Eindhoven, Tilburg donderdag 16:00

Eindhoven: R1 3.11 Tilburg: P2n 1.01


Als student kun je moeite hebben met het plannen en organiseren van je studie. Je krijgt niet alleen te maken met deadlines voor je studie, maar ook de invulling van bijbaantjes, sport en vrije tijd. Hoe kun je dit nu allemaal combineren met elkaar, voorkom je uitstelgedrag en blijf je toch gemotiveerd?

Niet alleen het plannen kan een een obstakel zijn, maar ook jezelf houden aan die planning. Studenten met kenmerken van autisme en/of AD(H)D hebben bijvoorbeeld vaker moeite met het plannen en organiseren van hun studie. De plangroep wordt gegeven onder begeleiding van docenten en/of studiecoaches waarin je uitstelgedrag, motivatie- en planningsproblemen gaat aanpakken.

Doelgroep: studenten die moeite hebben met doelen stellen, deadlines halen, motivatie.

Inhoud: Vanuit kennis en inzicht (erkennen, herkennen en onderkennen) gaan we wekelijks met deze thema’s in groepsverband aan de slag om beter te leren plannen en omgaan met uitstelgedrag en obstakels/uitdagingen in motivatie discipline. Ook kennis en inzicht in ADHD/autisme komt o.a. aan bod tijdens deze training. In totaal zijn dit 8 bijeenkomsten.

Coaches: Floor van Hees (Tilburg), Anahid Kirakosian (Eindhoven)

Mail naar studentplus@fontys.nl voor meer informatie of om je aan te melden.

Overleven van rouw en verlies

Bij rouw- en verliesverwerking gaat het om je persoonlijke reacties die optreden na verlies. Of het nu gaat om klein verdriet of groot verdriet, iedereen ‘verdraagt’ het verlies op een eigen individuele manier. Gevoelens van onbegrip, verdriet, pijn, boosheid…... de uitingsvormen kunnen erg verschillen. Als dat ook ingrijpende gevolgen heeft voor bijvoorbeeld je studie, kan het delen van ervaringen met elkaar een verzachtende werking hebben en steun bieden. Tijdens deze training verkrijg je een beter inzicht in je eigen persoonlijke situatie en leer je beter omgaan met je eigen unieke verliesproces.

Klik HIER voor uitgebreide informatie of om je aan te melden.

Samenwerkingsvaardigheden Autisme*

De training samenwerkingsvaardigheden is bestemd voor studenten met een autismespectrumstoornis, die met name tijdens werk- en projectengroepen allerlei belemmeringen ondervinden.

De training start als we een groepje van minimaal 5 en maximaal 8 studenten bij elkaar hebben. Dan zal er een eerstvolgende datum gepland worden.

Stuur een mail naar Student+ voor meer informatie of om je aan te melden.

Zelfvertrouwen

Boor je jezelf voortdurend de grond in en ben je snel uit balans? Heb je het gevoel dat je niks of te weinig kunt? Of moet alles altijd goed en is het nooit goed genoeg? Als je dit herkent, dan is de training zelfvertrouwen misschien iets voor jou. Tijdens deze training leer je het ‘systeem’ (her-)kennen, dat erg kritisch is en jouw zelfvertrouwen beïnvloedt. Met behulp van methodieken en technieken leer je op een andere manier omgaan met dit ‘systeem’, zodat je (weer) beter in balans komt en lekkerder in je vel zit.

Klik HIER voor uitgebreide informatie of om je aan te melden.

Study Switch

Switchen

Is de opleiding niet wat je had verwacht? Heb je twijfels over je keuze en overweeg je te stoppen?

Fontys en FHICT bieden een aantal mogelijkheden. Hieronder vind je meer info over deze trajecten.

Andere studie
Fontys Persoonlijk Studiekeuzetraject: dit bestaat uit een intakegesprek, tests en vragenlijsten, en nabespreking (1 á 2 gesprekken), hier lees je meer: Studiekeuzetraject.


Fontys Explore: heroriëntatietraject van 10 weken.
Tijdens Explore krijgt de student de kans te ontdekken waar zijn motivatie en talenten liggen en welke keuzemogelijkheden hier het beste op aansluiten. Lees hier meer: Explore.

Fontys Empower+ TEC voor de propedeuse student: Technology, Entrepreneurship en Creativity.
• Studenten komen erachter wat zij willen en op welke wijze zij willen leren;
• Studenten ontwikkelen zich als ondernemende Global Citizen.
Empower werkt met modules van drie weken, studenten kunnen elke twee weken instromen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Timo Wesenaar: timo.wesenaar@fontys.nl.

Combineren van studeren en werken (in de ICT)

Onderwijs voor Professionals van FHICT: Bachelor
ICT & Business; ICT & Management and Security; ICT & Software Engineering; ICT & Technology.
Je doet je kennis op door een combinatie van zelfstudie, lessen op school en virtuele sessies, maar ook met het toepassen van praktijkopdrachten in je werkomgeving. In principe loop je geen stage, maar gebruik je hiervoor je passende werkomgeving. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht die je bij je werkgever of een ander bedrijf kunt uitvoeren: HBO-ICT Deeltijd.


Associate Degree van FHICT
Het Associate degree programma ICT Service Management is opgedeeld in 2 studiejaren: 4 semesters. Ieder semester heeft een eigen thema. Je doet je kennis op door een combinatie van zelfstudie, lessen op school en virtuele sessies, maar ook met toepassen van praktijkopdrachten in je werkomgeving. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht die je bij je werkgever of een ander bedrijf kunt uitvoeren: AD-ICT Deeltijd.

Switch & The Academy: Een praktijkgerichte Software Developer opleiding.
De student krijgt een gecertificeerd trainingsprogramma van 3 maanden. Daarna volgt een werkovereenkomst bij een geselecteerde werkgever. Interessant voor studenten die in de ICT willen gaan werken, maar (even) niet studeren bij Fontys. Voor info mail hello@switch.career of lees: Switch.

Wil je meer weten over deze programma’s? Neem contact op met Anja Vereijken:
a.vereijken@fontys.nl; 08850-71448; R1 kamer 4.40.